Δημιουργούμε παίζοντας ένα σεμινάριο για γονείς και παιδιά

Παιδικό Τμήμα Κεραμικής

Η Κουμουλιά σας προσφέρει την δυνατότητα να περάσετε ένα δημιουργικό δίωρο με το παιδί σας. Στόχος του σεμιναρίου δεν είναι τόσο η κατασκευή όσο η ανταλλαγή μεταξύ γονέα και παιδιού με την βοήθεια του πηλού. Η θεματολογία του σεμιναρίου είναι ποικίλα και βασίζεται σε εποχιακά θέματα. Η δε τεχνική που θα ακολουθηθεί διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.

Ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο “Δημιουργούμε παίζοντας ένα σεμινάριο για γονείς και παιδιά”