Ζωγραφίζω τα πήλινά μου

I paint my clay pots

Do you like painting ? What would you say about painting a pottery piece that you will enjoy in your daily life?

Read more