Τα προϊόντα συσκευάζονται με ιδιαίτερη προσοχή με στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά προς τον προορισμό τους. Εαν παρ’όλα αυτά το αντικείμενο σπάσει κατά την μεταφορά είναι δυνατή η αντικατάστασή του (εφόσον δεν πρόκειται για μοναδικό κομμάτι) αφού ο αγοραστής αποδείξει την καταστροφή του αντικειμένου με ηλεκτρονική φωτογραφία. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλείστε να κρατήσετε το σπασμένο κομμάτι μέχρι την παραλαβή του καινούριου. Σε περίπτωση μοναδικού κομματιού γίνεται αντικατάστασή του με κάποιο άλλο κομμάτι κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη.

H επιστροφή των προϊόντων γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αγοραστή, εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί άθικτο, και στην συσκευασία αποστολής του. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα προϊόντα θα φτάσουν σε καλή κατάσταση διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να αντικατασταθούν.