Πήλινο δοχείοπήλινο δοχείο
ΔοχείοΔοχείο
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι
Δοχείο με καπάκιΔοχείο με καπάκι